ആ വാളിന്റെ ഇരകൾക്കും ഓർമ്മകളുണ്ട്..

ആരാണ് ടിപ്പു ? ഇന്ത്യയുടെ ഉന്മൂലനവും തുടര്‍ന്നുള്ള  ഇസ്ലാമിക ഭരണവും സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ത്യൻ ജിഹാദികള്‍ക്ക് ആവേശമാകുന്ന  ടിപ്പു . ഇന്ത്യയെ പതിനേഴു ദേശീയതകളാക്കി വിഭജിച്ച്  ഓരോ ദേശീയതകള്‍ക്കും ‘ആസാദി’ നല്‍കണം എന്ന്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന വിഘടനവാദികൾ  ദേശ സ്നേഹി’ യാക്കുന്ന അതേ ടിപ്പു. വാസ്തവത്തില്‍ ആരാണ്  ടിപ്പു ? ടിപ്പുവിന്റെ വാളിന്റെ ഇരകൾക്ക് അതിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളു… ‘ കിരാതനായ ഭരണാധികാരിയും മതഭ്രാന്തനുമായ ഒരു  ജിഹാദി ‘ അതിലുപരി ഒരു വിശേഷണങ്ങളും ആ മതഭ്രാന്തന്‍…

മഹാ ‘നായ’ ടിപ്പുവിനെ ചെറുക്കാന്‍ ഇനിയും ഹിന്ദു രക്തം ഒഴുക്കേണ്ടാതുണ്ടോ…?

റിജു ഭാരതീയന്‍ മഹാ ‘നായ’ ടിപ്പുവിനെ ചെറുക്കാന്‍ ഇനിയും ഹിന്ദു രക്തം ഒഴുക്കേണ്ടാതുണ്ടോ…??? ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ മതം, എന്തെന്നാല്‍ അത് ത്തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊങ്ഗ്രെസ്സ് എന്ന കൊളോനിയല്‍ ജാര സന്തതി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. ടിപ്പുവിനെ ദീപാവലി ദിനത്തില്‍ തന്നെ ( ജന്മ ദിനം വേറെ ദിവസം ആയിരിക്കെ) ആഘോഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച കൊങ്ഗ്രെസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലെക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. ഭരണം ലഭിക്കാന്‍ ഏതറ്റവും കൊങ്ഗ്രെസ്സ് പോകുമെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച മുതല്‍ ഇന്നുവരെ കൊങ്ഗ്രെസ്സ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും…